Турегалиева Алма Сериккалиевна
Туған жылы 12.12.1961

Ғылыми дәреже Физика және математика кафедрасының кафедра меңгерушісі, аға оқытушы
1984 жылы Орал қаласының А.С.Пушкин атындағы педагогикалық институтының «Физика және математика» факультетінің «Физика және математика пәнінің мұғалімі» мамандығын бітірген. 2000 жылы М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемелекеттік университетінде аға оқытушы болып жұмыс жасап, 2006-2016 жыл аралығында Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-де аға оқытушы болып жұмыс жасады. 2016 жылдың қыркүйек айынан бастап М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемелекеттік университетінде аға оқытушы ретінде және 2017 жылдың қаңтар айынан бастап физика және математика кафедрасының меңгерушісінің міндетін атқарушы ретінде бекітілді.

 

Кузьмичева Александра Егоровна
Туған жылы 13.12.1939
Ғылыми дәреже физика және математика кафедрасының профессоры
Кузьмичева Александра Егоровна – к.ф.-м.н., профессор, педагог высокой квалификации. Ежегодно ведет активную педагогическую, учебно-методическую и научную работу как со студентами, так и с магистрантами. Александра Егоровна совместно со студентами и с магистрантами публикует статьи в научных журналах и на международных конференциях, выпускает учебно-методические пособия.
Насчитывается около 200 научных трудов.

 

Имашев Гизатулла Имашевич
Туған жылы 25.06.1952

Ғылыми дәреже педагогика ғылымдарының докторы
Ғылыми басылымдарда жарияланған еңбектерінің жалпы саны 193. Олардың ішінде 5 монография, 18 оқу-әдістемелік құралдар, 20 әдістемелік нұсқаулар, 150 мақалалар Отандық және шетелдік ғылыми журналдар мен жинақтарда жарық көрген. 2016 жылы 3 мақаласы Elsevier компаниясының Scopus мәліметтер базасында және нөлдік емес импакт-факторы бар халықаралық ғылыми журналдарда жарияланды. Ғылыми еңбектері шетелдік басылымдарда Германия, АҚШ, Чехия, Польша, Болгария, Иран, Украина, Ресей, Өзбекстан, Азербайжан т.б. жарияланып, халықаралық ғылыми конференциялар мен симпозиумдарда (Астрахань, Белгород, Днепропетровск, Сочи, Москва, Киев, Одесса, Познань, Элиста т.б.) баяндамалар жасалып, материалдар жинақтарында мақалалары жарық көрді.

 

Жұмағалиеваға Айслу Елтаевна
Туған жылы 01.09.1949
Ғылыми дәреже Физика және математика кафедрасының доценті, физика – математика ғылымдарының кандидаты
Оның зерттеу жұмыстары бойынша республикалық, халықаралық басылымдарда.жарияланған 30-дан аса ғылыми-әдістемелік мақалалары бар.

 

Уланов Борис Васильевич
Туған жылы 28.01.1957
Ғылыми дәреже физика және математика кафедрасының доценті, физика-математика ғылымдарының кандидаты 
70-ке жуық еңбекгі бар, соның ішінде:
1. Компетентностно-ориентированный подход к построению курса дифференциальных уравнений // Вестник ЗКГУ. 2010, № 1, стр. 10-13.
2. Стабилизация нестационарных динамических систем адаптивным разрывным управлением // В сб.: Материалы международной научно-практич. конф. «Таймановские чтения-2010». Уральск, 2010, стр.24-27.
3. Вопросы методики преподавния элективной дисциплины «Дополнительные главы дифференциальной геометрии и топологии». Вестник ЗКГУ, №1, 2011, стр.66-69. 

 

Сырым Жалел Сырымұлы
Туған жылы 14.06.1946
Ғылыми дәреже физика және математика кафедрасының доценті, физика-математика ғылымдарының кандидаты

Жалел Сырымұлы ведет непрерывную научную работу со студентами и учащимся школ. Работы учащихся под руководством Жалела Сырымұлы ежегодно занимает призовые места на городском, республиканском и международном уровне. Жалел Сырымұлы совместно со студентами и с магистрантами публикует статьи в научных журналах и на международных конференциях, выпускает учебно-методические пособия.

 

Мулдагалиев Вали Садыхович
Туған жылы
 25.04.1952
Ғылыми дәреже физика және математика кафедрасының доценті, физика-математика ғылымдарының кандидаты 
70-ке жуық еңбекгі бар, соның ішінде:
1. Методика решения олимпиадных задач. Уральск. Центр издательств. 2008г.
2. Группы, допускающие конструктивную топологию. Научный журнал МОиН РК «Поиск»№3 2009г 6стрISSN 1560-1730 0.36 п.л.
3. О точности модели линейной регрессии при измерении числа параметров. Научный журнал МОиН РК «Поиск», №3 2009г 10стр.ISSN 1560-1730 204-210 0,6 п.л.

 

Кульжумиева Айман Амангельдиевна
Туған жылы 28.08.1980
Ғылыми дәреже Физика және математика кафедрасының доценті, физика – математика ғылымдарының кандидаты

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде 2011-2016 жылдар аралығында физика және математика кафедрасының меңгерушісі.
2016 жылы «Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін» белгісімен марапатталды.

 

Орлова Лариса Григорьевна

Туған жылы 31.01.1963
Ғылыми дәреже Физика және математика кафедрасының аға оқытушысы

1985 жылы А.С. Пушкин атындағы Орал педагогикалық институтын "Математика және физика" мамандығы бойынша бітірген. 1986 жылдың қазан айынан осы институтта өзінің еңбек жолын бастады. Қазіргі кезде М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің физика және математика кафедрасында аға оқытушы қызметін атқаруда.
Орлова Л.Г. алгабрадан, ықтималдық теориясы мен математикалық статистикадан математика және информатика факультетінің мамандықтарына, ал басқа факультеттер мамандықтарына«Математика» пәнінен дәріс, практикалық сабақтар жүргізеді. «Топологические группы с дополняемыми бесконечными подгруппами» атты мақаласы жарық көрді. «Учебно-методическое пособие по истории и методологии математики», «Рабочая тетрадь по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика» атты оқу – әдістемелік құралдары жарияланды.

 

Жубанышева Зубайда Жубанышевна
Туған жылы 04.11.1948

Ғылыми дәреже Физика және математика кафедрасының аға оқытушысы
Жұбанышева Зүбайда Жұбанышқызы университетте 1970 жылдан жұмыс жасайды. 1966 ж. Жымпиты орта мектебін күміс медальмен, 1970 ж. А.С. Пушкин атындағы Орал педагогикалық институтының физика-математика факультетін үздік дипломмен бітірді. 1975-1978 жж. Москва электрондық техника институтында «Функциялар теориясы және функционалдық анализ» мамандығы бойынша іштей аспирантурада оқыды.
Мамандық және педагогикалық шеберлік деңгейін КСРО ҒА Новосибирск филиалының (1972), Ленин атындағы Москва мемлекеттік педагогикалық институтының (1988) және Абай атындағы Қаз ҰПУ - нің (2002) біліктілікті жетілдіру факультеттерінде шыңдады.
Оқытуды тәрбиелеу ісімен ұтымды ұштастырып, студенттердің кәсіби маман болып қалыптасуына өзінің бүкіл іс-тәжірибесін арнаған әдіскер ұстаз. Адал еңбегімен, әділетті мінезімен шәкірттерінің жүрегіне жол таба білген, жаны таза, ардақты ұстаз. 42 жылдық педагогикалық тәжірибесі оқу сабақтарын жоғары әдістемелік деңгейде өткізуге мүмкіндік беріп келеді. Қызметінің нәтижелері «Қазақстан жоғары мектебі», «Ізденіс», «БҚМУ хабаршысы» т. б. журналдарында жарияланған 24 аса ғылыми-әдістемелік еңбектерінде баяндалған.
З.Ж.Жұбанышева университеттің жемқорлыққа қарсы күрес комиссия мүшесі құрамында жұмыс атқарауда.
«Ветеран труда» медалімен (1990), Кәсіподақтардың облыстық кеңесінің құрмет грамотасымен (1992), А.С. Пушкин атындағы БҚГУ құрмет грамотасымен (1998), БҚМУ құрмет грамотасымен (2002), М.Өтемісов атындағы БҚМУ алғыс хатымен (2006, 2008), университеттің 75 жылдығына орай «БҚМУ 75» төсбелгісімен (2007), Батыс Қазақстан облыстық білім басқармасының алғыс хатымен (2009) марапатталды.

 

Камкиева Жаннат Сырымовна
Туған жылы 28.06.1949
Ғылыми дәреже Физика және математика кафедрасының аға оқытушысы
1967 жылы А.С. Пушкин атындағы Орал педагогикалық институтының «Физика - математика» факультетіне түсті. 1971 жылға дейн үздік оқып «Лениндік степендия» иегері.
А.С. Пушкин атындағы Орал педагогикалық институтында Ю.К. Суетиннің басшылығымен ашылған «Сырттай жоғары математикалық мектептің» (ВЗМШ) 1990-1992 жылдар аралығында жұмысын атқарды.
Қазіргі таңда М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің физика және математика кафедрасында аға оқытушы қызметін атқаруда.
2014-2015 оқу жылында Ж.С. Камкиеваның жетекшілігімен 3 курс студенті Д Нургалиева студенттердің ғылыми жоба бойынша республикалық байқауында бірінші орынды иеленді.
Оның зерттеу жұмыстары бойынша республикалық басылымдарда жарияланған 20-дан астам ғылыми-әдістемелік мақалалары бар.
Ол бірнеше оқу-әдістемелік құралдарды дайындап, оқу үрдісіне ендірді. Оның «Салу есептерін шешудің әртүлі әдістері», «Планиметрияның тамаша теоремаларының қолданылуы» атты оқу-әдістемелік құралдары баспадан шығарылды.

 

Имангалиева Балия Санаковна
Туған жылы 10.12.1969
Ғылыми дәреже Физика және математика кафедрасының аға оқытушысы
2013 жылдың қыркүйек айынан бастап М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің физика-математика факультетінің физика және математика кафедрасының физика пәнінің аға оқытушы қызметін атқаруда.
2014 жылы Физика-математика кафедрасының п.ғ.к., доценті Ғ.Қ. Жүсіпқалиева , аға оқытушысы А.А. Джумашевамен авторлық біріккен «Мектепте физика курсын оқытудың теориясы мен әдістемесі» оқу құралы М.Өтемісов атындағы БҚМУ Баспа орталығынан шығып, РУМС-қа жіберілді. 2014 жылы М.Өтемісұлының 211 жылдығына арналған дәстүрлі «VI Махамбет оқулары»атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағына «Физика сабақтарында модульдік оқыту технологиясының тиімділігі» атты мақаласы берілді.

 

Савельева Альфия Рафаэльевна
Туған жылы 21.08.1958

Ғылыми дәреже Физика және математика кафедрасының аға оқытушысы
1975-1979 жылдар аралығында А.С. Пушкин атындағы Орал педагогикалық институтын математика пәні мұғалімі мамандығын бітірді. 2012 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейн физика және математика кафедрасының аға оқытушысы ретінде жұмыс істеуде.
1987-2012 жыдар аралығында Жәңгір атындағы БҚАТУ-де математика кафедрасында аға оқытушы ретінде жұмыс істеді. «О произведениях периодических групп» «Повторение теоретического материала и восстановление практических навыков студентов для прохождения ВОУД. Школа передового педагогического опыта» атты оқу – әдістемелі құрал жарық көрді.

 

Кажмуханова Гульмира Шыныбековна
Туған жылы 06.11.1984

Ғылыми дәреже Физика және математика кафедрасының аға оқытушысы
2006 жылы физика мамандығы бойынша М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетін бітіріп, 2011 жылы М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетіне магистратураға түсіп, 2013 жылы педагогика ғылымдарының магистрі атанды. сол жылдан бастап қазіргі кезге дейін М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің физика және математика кафедрасының аға оқытушысы болып қызмет атқаруда.
«Болашақ физика мұғалімінің әдістемелік дайындығын дамыту мәселелері», «Атом және атом ядросының физикасы бойынша лабораториялық практикумда компьютерлік модельдерді қолдану» атты мақалалары жарық көрді. 2016 жылдан бастап физика –математика факультеті бойынша «Жас Ғалым» атты кеңесінің төрағасы.

 

Айтенова Гулсезим Муратовна
Туған жылы 11.11.1988
Ғылыми дәреже Физика және математика кафедрасының аға оқытушысы
2012 жылы Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университетін «Физика және математика» факультетінде «Жоғары математика және дифференциалдық теңдеулер» кафедрасында жаратылыстану ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесін алды.
Г.М. Айтенова 2012 жылдың қыркүйек айыннан бастап кафедраға оқытушы ретінде жұмысқа қабылданды. Қазіргі уақытта физика және математика кафедрасында аға оқытушы болып қызмет етеді. Педагогикалық өтілі 4 жыл.
2012-2013 оқу жылында университетімізде өткен ғылыми жұмыстар сайысына Г.М. Айтенованың басшылығымен қатысқан Н. Доскараев және Т. Жиенгалиев «Көп айнымалы функцияның дербес туындыларын Delphi бағдарламалау тілінің көмегімен есептеу» тақырыбымен қатысып жүлделі II орын иегерлері атанса, Ә. Құттығұлова «Градиенттік әдіс» атты тақырыбымен қатысып жүлделі III орын иегері атанды.
1. Көп тілді топтарда арнайы курсты ұйымдастыру // Конференция жинағы.
2. Параболалық типті теңдеуді канондық түрге келтіру барысында компьютерлік бағдарламаны қолдану // Конференция жинағы.

 

Кабулова Алтынзер Мусаевна
Туған жылы 13.08.1988

Ғылыми дәреже Физика және математика кафедрасының оқытушы - магистрі
2006-2010 жылдар аралығында М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетін физика мұғалімі мамандығын бітіріп, 2011 жылы М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетіне магистратураға түсіп, 2013 жылы педагогика ғылымдарының магистрі атанды. Қазіргі уақытта физика және математика кафедрасында оқытушы - магистрі болып қызмет атқаруда.
«Комплекс айнымалы функциялардың физикалық қолданылуын ашылудың әдістемелік жолдары», «Комплекс сандарының физиккалық мәнін анықтау» атты мақалалары жарық көрді.

 

Мухамбетова Ботагоз Жантлешовна
Туған жылы 18.09.1990
Ғылыми дәреже Физика және математика кафедрасының оқытушы - магистрі
2008-2012 жылдары М. Өтемісов атындағы БҚМУ-нің «Математика» пәні мұғалімі мамандығын бітірді.
2013-2015 жылдары М. Өтемісов БҚМУ-інде грант иегері болып, 2015 жаратылыстану ғылымының магистрі атанды. «Бір квазисызықты бірінші ретті дербес туындылы бір операторлы теңдеулер жүйелерінің көп периодты шешімдері», «Бірінші ретті дербес туындылы бір квазисызықты дифференциалды операторлы теңдеулер жүйесінің көппериодты шешімдері». «Многопериодические решения систем уравнений содним квазилинейным дифференциальным оператором в частных производных первого порядка», «Оценка базовых интегралов в окрестности многопериодического решения одной квазилинейной системы уравнений в частных производных первого порядка» атты мақалалары жарияланды. 2015 жылдан бастап М. Өтемісов БҚМУ-де физика және математика кафедрасында оқытушы-магистр болып жұмыс істеуде.

 

Құмарова Айнаш Нұрболқызы
Туған жылы 16.10.1992
Ғылыми дәреже Физика және математика кафедрасының оқытушы - магистрі
2010-2014 жылдары М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетін бітіріп, 2014 жылы М. Өтемісов БҚМУ-інде грант иегері болып, 2016 педагогика ғылымдарының магистрі атанды. 2016 жылдан бастап М. Өтемісов БҚМУ-де физика және математика кафедрасында оқытушы-магистрі болып жұмыс істеуде. «Орта мектепте молекулалық физика есептерін шығарудың тәсілдері» .,«Молекулалық физика бойынша есептер шығару әдістемесі».,«Физикалық есептерді шығару барысында студенттердің өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру»

 

Қоңырбаева Нүргүл Нұрлыбекқызы
Туған жылы 22.05.1991
Ғылыми дәреже Физика және математика кафедрасының оқытушы - магистрі
2011 - 2014 жылы Абай атындағы ҚазҰПУ-де оқыды. 2014 жылы Абай атындағы ҚазҰПУ-не магистратураға оқуға түсіп 2015 жылы М. Өтемісов БҚМУ-іне ауысып, 2016 педагогика ғылымдарының магистрі атанды. 2016 жылдан бастап М. Өтемісов БҚМУ-де физика және математика кафедрасында жұмыс істеуде. «Информационные технологии на уроках математики».,
«Formation of students' spatial thinking within activity approach».,«Формировании пространственного мышления учащихся в рамках деятельностного подхода».,«Деятельностный подход и особенности его реализации в процессе формирования пространственного мышления учащихся» атты мақалалары жарияланды. 2016 жылы «Формирование и развитие пространственного мышления учащихся» атты монографиясы жарық көрді.

 

Маутеева Самал Махамбетовна
Туған жылы 23.04.1977
Ғылыми дәреже Физика және математика кафедрасының оқытушы - магистрі
1994-1998 жылдары Пушкин атындағы педагогикалық университетін математика, информатика және есептеуіш техника негіздері мамандығын бітірді. 1998-2006 ЖОБММ жұмыс жолын бастап, 2006-2015 жылдарында Жәңгірхан атындағы БҚАТУ –да физика – математика кафедрасында жұмыс істеді. 2012 жылы М. Өтемісов БҚМУ-інде грант иегері болып, 2014 жаратылыстану ғылымының магистрі атанды. 2015 жылдан бастап М. Өтемісов БҚМУ-де математика кафедрасында оқытушы-магистрі болып жұмыс істеуде. «Колебательные решения одной квазилинейной системы с постоянными на диагонали коэффициентами», «Периодическое по многомерному времени решение квазилинейной системы D_e – уравнений с постоянными на диагонали коэффициентами» атты мақалалары жарияланды.