5В010900 – Математика

Кәсіби қызметтің саласы: 5В010900 – Математика мамандығы бойынша білім бакалаврының біліктілік сипаттамасы

 

Кәсіби қызметтің обьектілері: мемлекеттік және мемлекеттік емес оқу орындарын қаржыландыру, мектепке дейінгі оқыту және тәрбие ұйымдары, бастауыш, негізгі және бейіндік мектептер, мамандандырылған мектептер, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары;

 

Ғылыми ұйымдар: ғылыми,  математиканың ғылыми зерттеу орталықтары, қолданбалы математика, педагогика, психология және оқыту әдістемесі;

 

Басқаруды ұйымдастыру: мемлекеттік органдарды басқару, білім департаменті;

 

Кәсіби қызметінің пәні: математикада қолданылатын  әдістер, қолданбалы математика және компьютерлік технология;

 

Кәсіби қызметінің түрлері:

Ð Әлеуметтік – педагогикалық – білім алушылардың өмір сүруіне, тәрбиеленуі мен дамуына қолайлы жағдайларды туғызу және гуманитарлық – педагогикалық қолдау көрсетуі;

Ð Білімдік – білім алушыларды оқыту мен дамыту, оқыту және тәрбие процесін ұйымдастыру, педагогикалық процесті жобалау және басқару, педагогикалық қызметтің нәтижелерін коррекциялау, жобалау, диагностика жасауы; 

Ð Ғылыми зерттеу – Математикалық білім беру саласындағы озық педагогикалық тәжірибелерді зерделеу және қорытуы, математика, педагогика, психология және оқу әдістемесі;

Ð Ұйымдастыру тәрбиелеу – инновациялық білім беру тәжірибесін оқу, талқылау және үйрену. Мәдени – ағартушылық – жеке тұлғаның өзін -өзі дамытуына, өзін - өзі көрсетуіне арналған әлеуметтік – мәдени бағдарламаларды, соның ішінде заманауи ақпараттық - коммуникациялық технологияларды қолдана отырып жасауға және оны іске асыруға қабілетті болуы;

Ð Оқу – технологиялық – оқыту процесінде жаңа педагогикалық технологияларды қолдану;

Кәсіби қызметтің мазмұны:

Ð Білім саласында: педагогикалық процесті сапалы ұйымдастыру және басқару, білім алушылардың танымдық қызмет әдістерін белсенді меңгеру бағдары, білім берудің маңыздылығы, барлық білім беру процесінің білім алушы тұлғаға бағытталуы, оның өзін – өзі ашуына және өзін - өзі көрсете білу мүмкіндігіне жағдай жасау, математикалық білім берудің қазіргі талаптары және обьективті заңдылықтары ескерілген жеке кәсіби қызметін жоспарлау.

Ð Басқа салада: зерттеу, проектілеу, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мен тәсілдерді енгізу мен қолдану, ҚР-ң ұлттық қызығушылығы мен аймақтық дамуына әр түрлі үлес қосатын ақпараттық моделдерді құру;

 

5В011000 Физика

Кәсіби қызметтің саласы: 5В011000 – Физика мамандығы бойынша білім бакалаврының біліктілік сипаттамасы

 

Кәсіби қызметтің обьектілері: мемлекеттік және мемлекеттік емес оқу орындарын қаржыландыру, мектепке дейінгі оқыту және тәрбие ұйымдары, бастауыш, негізгі және бейіндік мектептер, мамандандырылған мектептер, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары;

 

Ғылыми ұйымдар: ғылыми, физиканың ғылыми зерттеу орталықтары,  педагогика, психология және оқыту әдістемесі;

 

Басқаруды ұйымдастыру: мемлекеттік органдарды басқару, білім департаменті;

 

Кәсіби қызметінің пәні: физикада қолданылатын  әдістер және оларды зерттеу;

 

Кәсіби қызметінің түрлері:

Ð Әлеуметтік – педагогикалық – білім алушылардың өмір сүруіне, тәрбиеленуі мен дамуына қолайлы жағдайларды туғызу және гуманитарлық – педагогикалық қолдау көрсетуі;

Ð Білімдік – білім алушыларды оқыту мен дамыту, оқыту және тәрбие процесін ұйымдастыру, педагогикалық процесті жобалау және басқару, педагогикалық қызметтің нәтижелерін коррекциялау, жобалау, диагностика жасауы; 

Ð Ғылыми зерттеу – Физикалық білім беру саласындағы озық педагогикалық тәжірибелерді зерделеу және қорытуы, физика, педагогика, психология және оқу әдістемесі;

Ð Ұйымдастыру тәрбиелеу – инновациялық білім беру тәжірибесін оқу, талқылау және үйрену. Мәдени – ағартушылық – жеке тұлғаның өзін -өзі дамытуына, өзін - өзі көрсетуіне арналған әлеуметтік – мәдени бағдарламаларды, соның ішінде заманауи ақпараттық - коммуникациялық технологияларды қолдана отырып жасауға және оны іске асыруға қабілетті болуы;

Ð Оқу – технологиялық – оқыту процесінде жаңа педагогикалық технологияларды қолдану;

 

Кәсіби қызметтің мазмұны:

Ð Білім саласында: педагогикалық процесті сапалы ұйымдастыру және басқару, білім алушылардың танымдық қызмет әдістерін белсенді меңгеру бағдары, білім берудің маңыздылығы, барлық білім беру процесінің білім алушы тұлғаға бағытталуы, оның өзін – өзі ашуына және өзін - өзі көрсете білу мүмкіндігіне жағдай жасау, физикалық білім берудің қазіргі талаптары және обьективті заңдылықтары ескерілген жеке кәсіби қызметін жоспарлау.

 

Ð Басқа салада: зерттеу, есептеу, агрегатты жүйелерде қолданылатын анық эксплуатация мен жоғары сенімділікті құру процесін қамтамасыз ету және проектілеу.

FaLang translation system by Faboba
  • 1